Process Improvement

Processen staan niet op zichzelf en is een samenhang van activiteiten en onderdelen. Een kwaliteitsverhoging behoefte zoals het vervullen van een hetzelfde of een hoger niveau bij een bedrijfsgroei kan worden benaderd door bijvoorbeeld meer flow te creƫren. Vooral het samenspel tussen commerciƫle, inkoop en logistieke processen staan hierin centraal.
De waardecreatie is niet uitsluitend door een kortere (procesmatige) doorlooptijd te bewerkstelligen maar ook door de juiste (strategische) voorraden aan te leggen. Het tegenovergestelde kan hierin ook plaats vinden namelijk voorraden (per saldo) een geringe toegevoegde waarde te reduceren.

Een proces wordt gemaakt door de mens. Deze staat dan ook hierin centraal zodat tijdens de opdracht ook het gedachtegoed en kennis wordt overgedragen zodat ook na de opdracht op een blijvende en continue wijze verbeteringen kan worden aangebracht.

Omdat ieder project zijn eigen unieke karakter bevat is de werkmethode en oplossing eveneens uniek. Process improvement binnen de Supply Chain kan, indien het past bij de huidige en toekomstige situatie van de organisatie, kan worden aangegaan met een Agile benadering (bijvoorbeeld Lean Six Sigma en Scrum).

Veelal kiezen opdrachtgever een gunstige samenstelling tussen maximale standaardisatie en Agile ingerichte processen. Dit is een cruciaal onderdeel om het onderscheidend vermogen de organisatie te onderstrepen.

Bureau Supply Chain biedt een P2P/E2E oplossing aan waarin de losse onderdelen binnen een organisatie of keten beter gaat fungeren.