De projectgerelateerde kosten worden met een tarief van € 110,- op uurbasis doorberekend. Aanvullend hieraan zijn de reiskosten van € 0,35 per kilometer.

Hierbij geldt een opzegtermijn van 4 kalenderweken waarin een gefixeerde vergoeding wordt gehanteerd.